Articol - EuroBuletin - Interviu Cec Bank

Sursa articolului - Eurobuletin 1/2019

Poveste de succes:
Proiecte investiționale implementate de SC Mobila SA (industria mobilei)

Deși poate părea desuet să dezvolți o afacere în domeniul producției de mobilă în Bărăgan, societatea comercială Mobila SA a demonstrat că acest lucru este posibil, reușind construirea unei societăți moderne și puternic ancorată în tehnologia viitorului pe o veche structură a Întreprinderii Județene de Prestări Servicii și de Producție Industrială Ialomița. Cu o tradiție de peste 27 de ani și cu proiecte investiționale care au condus permanent la diversificarea produselor obținute și la îmbunătățirea liniei de fabricație, s-a reușit cucerirea unui segment dintr-o piață extrem de concurențială și expusă la schimbarea permanentă. Doamna Camelia Malama, președintele Consiliului de administrație al societății, ne prezintă strategia de dezvoltare a societății și soluțiile de finanțare alese pentru realizarea acesteia.

Strategia de dezvoltare a societății Mobila SA pe termen scurt, mediu și lung presupune realizarea unei serii de obiective foarte bine definite, legate de creșterea capacității de producție în vederea satisfacerii cererii și a comenzilor în continuă creștere, crearea avantajului competitiv prin aducerea actualei fabrici la standarde moderne de producție în conformitate cu normele UE, proiectarea și lansarea de produse noi din gama tapițerie - produse inovative care în acest moment nu se găsesc pe piața din România - care să conducă la creșterea cotei de piață a societății și să reprezinte societatea în fața clienților, ieșirea pe piețe externe prin realizarea de produse calitative.

Aceste obiective bineînțeles că nu le putem realiza doar cu forțe proprii și vor fi atinse prin implementarea de-a lungul timpului alături de CEC Bank a unor proiecte investiționale, precum cel implementat în perioada 2013-2014 pentru achiziția de echipamente inovative și ecoeficiente în cadrul Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.185.659,39 lei, iar ajutorul financiar nerambursabil a fost în cuantum de 1.064.957,12 lei, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului. Cu ajutorul fondurilor europene și a finanțării acordate de către CEC Bank, care a fost utilizată pentru asigurarea cofinanțării, prefinanțarea grantului, precum și pentru susținerea cheltuielilor neeligibile, am reușit să implementăm acest proiect, prin care am realizat restructurarea producției și creșterea eficienței prin achiziția de utilaje și echipamente inovative utilizate în producția mobilei.

Acest prim proiect realizat alături de CEC Bank ne-a încurajat să continuăm pentru că, așa cum am mai spus, nu este simplu să construiești și să te dezvolți utilizând fondurile europene și finanțarea bancară, dar cred că este una dintre puținele soluții care îți pot asigura viitorul. Curaj pentru a ne dezvolta am avut iar acum știm cu siguranță că societatea noastră va avea continuitate și va rămâne o afacere de familie, cu atât mai mult cu cât fiul nostru a terminat o facultate în domeniu, respectiv Industria Lemnului Brașov, aceeași facultate pe care o termina și soțul meu, acum 35 de ani. În prezent, fiul nostru se ocupă de producție, de crearea de noi modele, de diversificarea activității, ceea ce și conduce la necesitatea acestei noi investiții. Ne bucurăm de continuitate și pe partea economică, fiica mea călcându-mi pe urme, ca studentă la ASE, Facultatea de contabilitate și informatică de gestiune.

Cum veți realiza aceste obiective ambițioase de investiție în viitor?

Pentru a construi viitorul avem grijă de prezent! Suntem acum alături de CEC Bank care ne asigură o finanțare de aproape 1 milion de euro, pentru implementarea unui nou proiect intitulat “Dezvoltarea activității societății Mobila SA prin extindere fabrică de mobilă în Municipiul Slobozia”, prin care ne dorim să asigurăm îmbunătățirea competitivității întreprinderii. Acest nou proiect se realizează prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:” Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între data 01.12.2016 – 31.05.2020 și are o valoare totală de 8.843.929,82 lei. Ajutorul financiar nerambursabil aferent proiectului este în valoare de 4.512.677,84 lei, reprezentând 61,5% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin construcția acestei noi fabrici, pentru că este o investiție complet nouă, care ne va asigura extinderea și diversificarea producției pentru gama de tapițerie (canapele, fotolii, colțare etc.), ne dorim creșterea capacității de producție existentă și dezvoltarea activității în vederea satisfacerii cererii și a comenzilor în continua creștere pe piața internă, clienții noștri fiind în prezent marii retaileri. Prin intermediul acestei investiții și a întregii strategii pe care o urmărim, ne dorim ca, nu peste mulți ani, să ne regăsiți în cataloagele târgurilor internaționale și pe piața internațională de profil.

Apreciați că facilitățile de finanțare oferite de CEC Bank au corespuns specificului de implementare al proiectelor realizate de compania dumneavoastră?

Avem un parteneriat de dezvoltare cu CEC Bank, Sucursala Ialomița, cu care noi colaborăm direct, și care a răspuns mereu solicitărilor noastre, încercând de fiecare dată să găsească cele mai bune soluții de finanțare pentru proiectele noastre, care nu sunt puține și nici nu au valori mici. În România prezentului nu este simplu să desfășori activități economice, cu atât mai mult să îți faci planuri și proiecte de dezvoltare pe termen lung, dacă ne gândim numai la fiscalitate sau la forța de muncă. Însă, cu foarte multă determinare și cunoaștere - pentru că trebuie să vă spun că la baza tuturor acestor proiecte sunt oamenii și familia noastră, care dețin cunoștințele necesare în domeniu - am convingerea că vom reuși. Împreună cu această echipă, care coordonează activitatea unui grup de firme din care fac parte EXPOMOB SRL, MALTEX SRL și grupul de firme CONT-EXPERT, în cadrul cărora își desfășoară activitatea peste 250 de salariați, prin acest nou proiect pe care CEC Bank ne ajută să-l implementăm, vom ajunge la aproximativ 350 de salariați. Încercăm să demonstrăm că se poate și le mulțumim celor cărora ne sunt parteneri pentru dezvoltare! Parteneriatul pe care CEC Bank a înțeles să-l construiască cu noi pe principiul win-win va asigura găsirea soluțiilor aplicabile afacerii noastre, pentru a ne atinge obiectivele propuse și pentru a ne aduce și noi contribuția la dezvoltarea zonei Sud Muntenia.


Sursa articolului - Eurobuletin 1/2019