MEDIU


Societatea MOBILA SA are o datorie fata de toate părțile implicate in desfășurarea activităților, de la obligațiile de a respecta drepturile omului, la eliminarea discriminării in ocuparea locului de munca si exercitarea profesiei, de la raportarea periodica a deșeurilor de ambalaje generate la eliminarea selectiva a acestora. In prezent se lucreaza la reducerea consumului de diluant si schimbarea adezivului de tapițerie actual cu unul pe baza de apa, pentru a reduce impactul negativ pe care il au asupra mediului.

Ambalajele deșeurilor periculoase se predau către firme specializate pentru eliminarea controlata; hârtia, cartonul si folia de PVC se predau către o firma specializata in reciclarea lor, iar deșeurile lemnoase se refolosesc pentru uscătorul propriu si încălzirea halelor de producție. Totodata, se fac periodic buletine de analiza a apelor utilizate dar si a celor uzate. Deșeurile menajere se depozitează selectiv in pubele etanșe. Se efectuează periodic si analiza emisiilor la coșul de evacuare a uscătorului.

Societatea noastră isi asuma responsabilitatea pentru binele comun, astfel s-a retras din fluxul de fabricație lacul nitro deoarece s-a dovedit ca este toxic si in prezent se folosește lacul pe baza de apa, lac prietenos cu mediul.

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Declarația administratorului organizației privind politica în domeniul calității și mediului